Bisdom Breda

We zijn heel vereerd dat we gevraagd zijn door een bisdom om voor hun een nieuwe website te maken. Met heel veel plezier hebben we samengewerkt en zijn we tot een heel mooi resultaat gekomen. We hadden vooral voor ogen om de website zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken, zonder enkele hoogdravendheid. Uniek aan bisdom Breda is verder dat zij het gedachtegoed van de Missionaire Parochie helemaal hebben omarmd. Dit uitte zich ook in de website, waarbij de uitnodiging om samen leerling te zijn centraal staat.